INFORMATIONSBREV APRIL 2024

Vi i styrelsen vill tacka alla som hjälpte till med Vårstädningen. Allt vi hade satt upp på listan blev genomfört plus lite till. Med hänsyn till våra äldre lät vi alla 80+ slippa delta på städningen.
Stämningen var verkligen på topp och vi avslutade Vårstädningen med korv och dryck till alla vuxna och barn som hjälpte till. Vi kan meddela att det var kaos på Ollebo när vi skulle slänga allt trädgårdsavfall med mera, men det gick bra trots att det tog lite tid. Bil och släp höll hela vägen. Tack till Karl-Erik på Malmö Släpcentral som sponsrade oss med släp.
Styrelsen har varit i kontakt med bankerna där föreningen har sina lån och fick efter förhandling igenom våra önskningar om lägre amortering, vilket ger oss ekonomisk andrum. Den negativa kurvan har nu vänt och vi i Brf Bofinken kan börja se ljuset i tunneln igen.
Tyvärr hade vår ekonomiska förvaltare Bredablick glömt att få med den 5% höjning av avgiften, som nu kommer retroaktivt med följebrev från Bredablick vid nästa avi.
För att få ordning på garage och ute parkering kommer det att utföras kontrakt. Om detta kommer ni som är berörda att få mer information kring efterhand som det blir klart.
Det vore tacksamt om alla hjälptes åt att stänga grindarna efter sig när grindarna ska vara stängda mellan kl 14-07 varje vardag och helt stängda lördagar och söndagar. Grindarna stänger inte sig själva. Har ni gäster får ni hjärna se till att grindarna är stänga efter att de har lämnat området. Gästparkeringen ska bokas via appen där ni bokar tvättstuga, samlingslokal, övernattningsrum och bastu. Har ni ingen smartphone där ni kan ladda ner appen så finns det en skärm vid sidan om dörren till tvättstugan där ni kan boka samtliga lokaler och gästparkering. Se också till att när ni har hyrt någon av lokalerna att det blir städat och att alla fönster och dörrar är stängda. Det finns tjuvar!
Årsmötet äger den 29 maj kl 18 i föreningens samlingslokal. Representant från Bredablick håller i stämman. Vi hoppas att så många av medlemmarna som möjligt kommer. Årsberättelsen är under produktion. Tiden för motionsinlämning är för sent då det skulle ha varit inne i februari till styrelsen, vilket framgår av våra stadgar också.
Väl mött! Styrelsen