Underhållsplan 2020

UNDERHÅLLSPLAN ÅR
2019-2048 BRF
BOFINKEN 16
SUSTEND

Underhållsplanen är vägledande och inte bindande.

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2020

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Beskärning träd Mark Generellt Upprepas: 5 år Eftersatt 29 000 kr
Byte betongkantstöd Mark Generellt Upprepas: 30 år Eftersatt 18 000 kr
Byte betongplattor Mark Generellt Upprepas: 30 år Eftersatt 607 000 kr
Byte papperskorgar Mark Generellt Upprepas: 20 år Eftersatt 6 000 kr
Byte rötskadat trä bänk Mark Generellt Enskild åtgärd Eftersatt 4 000 kr
Byte skyltar Mark Generellt Upprepas: 30 år Eftersatt 6 000 kr
Byte trädörrar Fasader Garage- och Upprepas: 30 år Eftersatt 29 000 kr soprumsbyggnad
Justering kullerstenar Mark Generellt Upprepas: 30 år Eftersatt 22 000 kr
Linjemålning p-platser Mark Generellt Upprepas: 15 år Eftersatt 7 000 kr
Målning bänkar Mark Generellt Upprepas: 8 år Eftersatt 12 000 kr
Målning puts Fasader Garage- och Upprepas: 20 år Eftersatt 57 000 kr soprumsbyggnad
Målning runda träfönster Fasader Garage- och Upprepas: 8 år Eftersatt 9 000 kr soprumsbyggnad
Målning trädörr Fasader Cykelhus Enskild åtgärd Planerad 3 000 kr
Montering lövrensare stuprör Tak Garage- och Enskild åtgärd Eftersatt 4 000 kr soprumsbyggnad
Omläggning asfalt Mark Generellt Upprepas: 30 år Eftersatt 205 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt Upprepas: 5 år Eftersatt 5 000 kr
Tvättning bandtäckt plåttak Tak Garage- och Upprepas: 10 år Eftersatt 22 000 kr soprumsbyggnad
Tvättning bandtäckt plåttak Tak Cykelhus Upprepas: 10 år Eftersatt 8 000 kr
1 053 000 kr
2021
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte akustikplattor tak Invändigt Trapphus Upprepas: 30 år Eftersatt 36 000 kr
Byte belysning LED cykelrum Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 12 000 kr
Byte belysning LED trapphus Installationer El Upprepas: 20 år Eftersatt 84 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 10 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Byte belysning till LED bastuavdelning Installationer El Upprepas: 20 år Eftersatt 15 000 kr
Byte belysning till LED cykelförråd Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 3 000 kr
Byte belysning till LED Installationer El Upprepas: 20 år Eftersatt 48 000 kr gemensamhetslokal
Byte belysning till LED Installationer El Upprepas: 20 år Eftersatt 6 000 kr övernattningslägenhet
Byte belysning till LED soprum Installationer El Upprepas: 20 år Eftersatt 6 000 kr
Byte belysning till LED WC Installationer El Upprepas: 20 år Eftersatt 6 000 kr
Byte elmangel Invändigt Tvättstuga Upprepas: 25 år Planerad 22 000 kr
Byte fasadbelysning till LED garage- Installationer El Upprepas: 20 år Eftersatt 21 000 kr och soprumsbyggnad
Byte porttelefon Installationer Tele Upprepas: 20 år Eftersatt 75 000 kr
Byte torkfläkt Invändigt Torkrum Upprepas: 25 år Eftersatt 7 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Källargångar Upprepas: 10 år Eftersatt 2 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Elrum Upprepas: 10 år Planerad 1 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Källarförråd/skyddsrum Upprepas: 10 år Planerad 4 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Styrelseförråd Upprepas: 5 år Planerad 1 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Undercentral Upprepas: 10 år Planerad 4 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Cykelrum Upprepas: 10 år Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Förråd Upprepas: 10 år Planerad 6 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Cykelförråd Upprepas: 10 år Planerad 2 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Soprum Upprepas: 5 år Eftersatt 2 000 kr
Målning golv Invändigt Förråd Upprepas: 10 år Planerad 1 000 kr
Målning golv Invändigt Hissmaskinrum Upprepas: 20 år Planerad 2 000 kr
Målning golv Invändigt Källargångar Upprepas: 10 år Planerad 9 000 kr
Målning trapphus Invändigt Trapphus Upprepas: 20 år Eftersatt 150 000 kr
Målning väggar Invändigt Soprum Upprepas: 20 år Planerad 5 000 kr
Målning väggar Invändigt Undercentral Upprepas: 20 år Planerad 7 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Torkrum Upprepas: 20 år Planerad 4 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Källargångar Upprepas: 20 år Planerad 36 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Elrum Upprepas: 20 år Planerad 4 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Hissmaskinrum Upprepas: 20 år Planerad 3 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Cykelrum Upprepas: 20 år Planerad 9 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Cykelförråd Upprepas: 20 år Planerad 5 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation generellt Upprepas: 3 år Planerad 18 000 kr
Slipning och polering terazzo Invändigt Trapphus Upprepas: 30 år Eftersatt 54 000 kr trappsteg
Slipning och polering terazzo Invändigt Trapphus Upprepas: 30 år Eftersatt 56 000 kr våningsplan
728 000 kr
2024
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Målning trästaket Mark Generellt Upprepas: 8 år Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation Upprepad: 3 år Planerad 19 000 kr generellt
Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Tak Generellt Upprepad: 5 år Planerad 24 000 kr
49 000 kr
2025
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Beskärning träd Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 32 000 kr
Byte dränkbar avloppspump i Installationer Vatten och avlopp Upprepas: 15 år Planerad 65 000 kr pumpgrop
Byte kökspentry Invändigt Hobbyrum Upprepas: 30 år Planerad 49 000 kr
Byte nålventiler golvvärme källarplan Installationer Värme generellt Upprepas: 15 år Planerad 18 000 kr
Byte nålventiler golvvärme lägenheter Installationer Värme generellt Upprepas: 15 år Planerad 104 000 kr
Injustering värme Installationer Värme generellt Upprepas: 15 år Planerad 42 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 5 000 kr
314 000 kr
2026
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Byte akustikplattor tak Invändigt Tvättstuga Upprepas: 30 år Planerad 12 000 kr
Byte bastuaggregat Invändigt Bastuavdelning Upprepas: 30 år Planerad 12 000 kr
Byte duschblandare Invändigt Bastuavdelning Upprepas: 30 år Planerad 3 000 kr
Byte garageportar Fasader Garage- och Upprepas: 30 år Planerad 297 000 kr soprumsbyggnad
Byte kök inkl vitvaror Invändigt Gemensamhetslokal Upprepas: 30 år Planerad 206 000 kr
Byte panel och lavar bastu Invändigt Bastuavdelning Upprepas: 30 år Planerad 59 000 kr
Byte stuprör och hängrännor Tak Garage- och Upprepas: 30 år Planerad 41 000 kr soprumsbyggnad
Byte stuprör och hängrännor Tak Cykelhus Upprepas: 30 år Planerad 26 000 kr
Byte stuprör och hängrännor Tak Förråd radhus Upprepas: 30 år Planerad 64 000 kr
Byte takfönster flerbostadshus Tak Generellt Upprepas: 30 år Planerad 119 000 kr
Byte tvättställ och blandare Invändigt Bastuavdelning Upprepas: 30 år Planerad 13 000 kr
Byte tvättställ och blandare Invändigt Wc Upprepas: 30 år Planerad 7 000 kr
Byte utslagsback och Invändigt Tvättstuga Upprepas: 30 år Planerad 8 000 kr tvågreppsblandare
Byte WC-stol Invändigt Bastuavdelning Upprepas: 30 år Planerad 7 000 kr
Byte WC-stol Invändigt Wc Upprepas: 30 år Planerad 7 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Soprum Upprepad: 5 år Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Styrelseförråd Upprepad: 5 år Planerad 1 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde Tak Cykelhus Upprepas: 20 år Planerad 54 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde Tak Förråd radhus Upprepas: 20 år Planerad 59 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde Tak Garage- och Upprepas: 20 år Planerad 149 000 kr soprumsbyggnad
Målning plåtdetaljer radhus Tak Generellt Upprepas: 8 år Planerad 99 000 kr
Målning tak Invändigt Wc Upprepas: 20 år Planerad 4 000 kr
Målning takfot och undertak Fasader Cykelhus Upprepas: 8 år Planerad 14 000 kr
Målning trädörr Fasader Förråd radhus Enskild åtgärd Planerad 23 000 kr
Målning träpanel Fasader Förråd radhus Upprepas: 8 år Planerad 45 000 kr
Målning träpanel Fasader Cykelhus Upprepas: 8 år Planerad 30 000 kr
Målning väggar Invändigt Tvättstuga Upprepas: 20 år Planerad 6 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Bastuavdelning Upprepas: 20 år Planerad 3 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Gemensamhetslokal Upprepas: 20 år Planerad 43 000 kr
1 415 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2027
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte cirkulationspump värme Installationer Värme Upprepas: 15 år Planerad 42 000 kr undercentral
Målningsrenovering fönster och Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 472 000 kr balkongdörrar
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation Upprepad: 3 år Planerad 20 000 kr generellt
Smörjning och justering fönster och Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 34 000 kr balkongdörrar
Ställning för tak- och fasadåtgärder Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 330 000 kr
898 000 kr
2028
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Målning bänkar Mark Generellt Upprepad: 8 år Planerad 14 000 kr
Målning runda träfönster Fasader Garage- och Upprepad: 8 år Planerad 10 000 kr soprumsbyggnad
24 000 kr
2029
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte trädörr Fasader Cykelhus Upprepas: 30 år Planerad 18 000 kr
Energideklaration Installationer Värme generellt Upprepad: 10 år Planerad 11 000 kr
Målning sockel Fasader Bostadshus Upprepad: 10 år Planerad 21 000 kr
Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation Upprepad: 10 år Planerad 68 000 kr generellt
Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Tak Generellt Upprepad: 5 år Planerad 26 000 kr
145 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 14 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2030
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Beskärning träd Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 36 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Övernattningslägenhet Upprepas: 20 år Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation generellt Upprepad: 3 år Planerad 21 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 6 000 kr
Slipning parkettgolv Invändigt Övernattningslägenhet Upprepas: 20 år Planerad 10 000 kr
Tvättning bandtäckt plåttak Tak Cykelhus Upprepad: 10 år Planerad 10 000 kr
Tvättning bandtäckt plåttak Tak Garage- och Upprepad: 10 år Planerad 27 000 kr soprumsbyggnad
116 000 kr
2031
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte cirkulationspump VVC Installationer Värme undercentral Upprepas: 15 år Planerad 22 000 kr
Byte styrventiler Installationer Värme undercentral Upprepas: 15 år Planerad 16 000 kr
Byte torktumlare Proline T9E Invändigt Tvättstuga Upprepas: 15 år Planerad 46 000 kr
Byte tvättmaskin Proline HX 65 Invändigt Tvättstuga Upprepas: 15 år Planerad 64 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Källargångar Upprepad: 10 år Planerad 2 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Undercentral Upprepad: 10 år Planerad 4 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Cykelrum Upprepad: 10 år Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Cykelförråd Upprepad: 10 år Planerad 2 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Styrelseförråd Upprepad: 5 år Planerad 1 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Elrum Upprepad: 10 år Planerad 1 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Källarförråd/skyddsrum Upprepad: 10 år Planerad 5 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Förråd Upprepad: 10 år Planerad 7 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Soprum Upprepad: 5 år Planerad 3 000 kr
Målning golv Invändigt Källargångar Upprepad: 10 år Planerad 11 000 kr
Målning golv Invändigt Förråd Upprepad: 10 år Planerad 2 000 kr
190 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2032
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Målning trästaket Mark Generellt Upprepad: 8 år Planerad 7 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Källarförråd/skyddsrum Upprepas: 20 år Planerad 15 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Förråd Upprepas: 20 år Planerad 21 000 kr
42 000 kr
2033
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation Upprepad: 3 år Planerad 23 000 kr generellt
23 000 kr
2034
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte torkskåp Invändigt Tvättstuga Upprepas: 25 år Planerad 15 000 kr
Byte trädörr Fasader Förråd radhus Upprepas: 30 år Planerad 135 000 kr
Målning plåtdetaljer radhus Tak Generellt Upprepad: 8 år Planerad 116 000 kr
Målning takfot och undertak Fasader Cykelhus Upprepad: 8 år Planerad 17 000 kr
Målning träpanel Fasader Förråd radhus Upprepad: 8 år Planerad 52 000 kr
Målning träpanel Fasader Cykelhus Upprepad: 8 år Planerad 35 000 kr
Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Tak Generellt Upprepad: 5 år Planerad 29 000 kr
400 000 kr
2035
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Beskärning träd Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 39 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Byte balkongräcke Fasader Bostadshus Upprepas: 40 år Planerad 365 000 kr
Byte belysning LED elrum Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 8 000 kr
Byte belysning LED förråd Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 20 000 kr
Byte belysning LED hissmaskinrum Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 4 000 kr
Byte belysning LED hobbyrum Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 20 000 kr
Byte belysning LED källarförråd Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 91 000 kr
Byte belysning LED källargångar Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 63 000 kr
Byte belysning LED styrelseförråd Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 8 000 kr
Byte belysning LED torkrum Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 4 000 kr
Byte belysning LED tvättstuga Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 12 000 kr
Byte belysning LED undercentral Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 12 000 kr
Byte belysningspollare LED Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 89 000 kr
Byte fasadbelysning cykelförråd Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 16 000 kr
Byte fasadbelysning LED bostadshus Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 63 000 kr
Byte fasadbelysning LED nyare Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 12 000 kr bostadshus
Byte portkodlås inkl. taggfunktion Installationer Tele Upprepas: 20 år Planerad 10 000 kr sophus
Byte stolpbelysning LED Installationer El Upprepas: 20 år Planerad 47 000 kr
Byte tätningslister fönster och Fasader Bostadshus Upprepad: 16 år Planerad 128 000 kr balkongdörrar
Linjemålning p-platser Mark Generellt Upprepad: 15 år Planerad 10 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde Tak Generellt Upprepas: 20 år Planerad 888 000 kr
Målning framsida balkongplattor Fasader Bostadshus Upprepad: 16 år Planerad 43 000 kr
Målning puts Fasader Bostadshus Upprepas: 16 år Planerad 580 000 kr
Målningsrenovering fönster och Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 553 000 kr balkongdörrar
Omläggning takpannor inkl läkt och Tak Generellt Upprepas: 40 år Planerad 898 000 kr papp
Slamsugning brunnar Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 6 000 kr
Smörjning och justering fönster och Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 39 000 kr balkongdörrar
Ställning för tak- och fasadåtgärder Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 387 000 kr
4 415 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2036
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte belysningsstolpe Mark Generellt Upprepas: 30 år Planerad 81 000 kr
Byte taksäkerhetsutrustning Tak Generellt Upprepas: 40 år Planerad 403 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Styrelseförråd Upprepad: 5 år Planerad 2 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Soprum Upprepad: 5 år Planerad 3 000 kr
Målning bänkar Mark Generellt Upprepad: 8 år Planerad 16 000 kr
Målning runda träfönster Fasader Garage- och Upprepad: 8 år Planerad 12 000 kr soprumsbyggnad
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation Upprepad: 3 år Planerad 24 000 kr generellt
Uppgradering modern styrning Installationer Värme Upprepas: 20 år Planerad 40 000 kr undercentral
581 000 kr
2038
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Målning golv Invändigt Hobbyrum Upprepas: 10 år Planerad 15 000 kr
15 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2039
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte ventilationsaggregat lägenheter Installationer Ventilation Upprepad: 20 år Planerad 1 111 000 kr generellt
Energideklaration Installationer Värme generellt Upprepad: 10 år Planerad 14 000 kr
Målning sockel Fasader Bostadshus Upprepad: 10 år Planerad 26 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation Upprepad: 3 år Planerad 26 000 kr generellt
Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation Upprepad: 10 år Planerad 83 000 kr generellt
Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Tak Generellt Upprepad: 5 år Planerad 32 000 kr
1 291 000 kr
2040
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Beskärning träd Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 44 000 kr
Byte dränkbar avloppspump i Installationer Vatten och avlopp Upprepad: 15 år Planerad 87 000 kr pumpgrop
Byte nålventiler golvvärme källarplan Installationer Värme generellt Upprepad: 15 år Planerad 24 000 kr
Byte nålventiler golvvärme lägenheter Installationer Värme generellt Upprepad: 15 år Planerad 139 000 kr
Byte papperskorgar Mark Generellt Upprepad: 20 år Planerad 9 000 kr
Injustering värme Installationer Värme generellt Upprepad: 15 år Planerad 57 000 kr
Målning puts Fasader Garage- och Upprepad: 20 år Planerad 85 000 kr soprumsbyggnad
Målning trästaket Mark Generellt Upprepad: 8 år Planerad 8 000 kr
Slamsugning brunnar Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 7 000 kr
Tvättning bandtäckt plåttak Tak Cykelhus Upprepad: 10 år Planerad 12 000 kr
Tvättning bandtäckt plåttak Tak Garage- och Upprepad: 10 år Planerad 33 000 kr soprumsbyggnad
504 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2041
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte belysning LED cykelrum Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 18 000 kr
Byte belysning LED trapphus Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 124 000 kr
Byte belysning till LED bastuavdelning Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 22 000 kr
Byte belysning till LED cykelförråd Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 4 000 kr
Byte belysning till LED Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 71 000 kr gemensamhetslokal
Byte belysning till LED Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 9 000 kr övernattningslägenhet
Byte belysning till LED soprum Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 9 000 kr
Byte belysning till LED WC Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 9 000 kr
Byte fasadbelysning till LED garage- Installationer El Upprepad: 20 år Planerad 31 000 kr och soprumsbyggnad
Byte porttelefon Installationer Tele Upprepad: 20 år Planerad 111 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Källarförråd/skyddsrum Upprepad: 10 år Planerad 6 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Elrum Upprepad: 10 år Planerad 2 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Soprum Upprepad: 5 år Planerad 4 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Cykelförråd Upprepad: 10 år Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Styrelseförråd Upprepad: 5 år Planerad 2 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Förråd Upprepad: 10 år Planerad 8 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Undercentral Upprepad: 10 år Planerad 5 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Cykelrum Upprepad: 10 år Planerad 4 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Källargångar Upprepad: 10 år Planerad 3 000 kr
Målning golv Invändigt Källargångar Upprepad: 10 år Planerad 13 000 kr
Målning golv Invändigt Förråd Upprepad: 10 år Planerad 2 000 kr
Målning golv Invändigt Hissmaskinrum Upprepad: 20 år Planerad 3 000 kr
Målning trapphus Invändigt Trapphus Upprepad: 20 år Planerad 222 000 kr
Målning väggar Invändigt Undercentral Upprepad: 20 år Planerad 11 000 kr
Målning väggar Invändigt Soprum Upprepad: 20 år Planerad 7 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Cykelförråd Upprepad: 20 år Planerad 8 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Elrum Upprepad: 20 år Planerad 5 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Torkrum Upprepad: 20 år Planerad 7 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Målning väggar och tak Invändigt Hissmaskinrum Upprepad: 20 år Planerad 5 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Källargångar Upprepad: 20 år Planerad 54 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Cykelrum Upprepad: 20 år Planerad 13 000 kr
794 000 kr
2042
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte cirkulationspump värme Installationer Värme Upprepad: 15 år Planerad 57 000 kr undercentral
Målning plåtdetaljer radhus Tak Generellt Upprepad: 8 år Planerad 136 000 kr
Målning takfot och undertak Fasader Cykelhus Upprepad: 8 år Planerad 20 000 kr
Målning träpanel Fasader Cykelhus Upprepad: 8 år Planerad 41 000 kr
Målning träpanel Fasader Förråd radhus Upprepad: 8 år Planerad 61 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation Upprepad: 3 år Planerad 27 000 kr generellt
342 000 kr
2043
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Målningsrenovering fönster och Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 647 000 kr balkongdörrar
Smörjning och justering fönster och Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 46 000 kr balkongdörrar
Ställning för tak- och fasadåtgärder Fasader Bostadshus Upprepad: 8 år Planerad 453 000 kr
1 147 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 21 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2044
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Målning bänkar Mark Generellt Upprepad: 8 år Planerad 19 000 kr
Målning runda träfönster Fasader Garage- och Upprepad: 8 år Planerad 14 000 kr soprumsbyggnad
Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Tak Generellt Upprepad: 5 år Planerad 35 000 kr
68 000 kr
2045
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Beskärning träd Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 48 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation Upprepad: 3 år Planerad 29 000 kr generellt
Slamsugning brunnar Mark Generellt Upprepad: 5 år Planerad 8 000 kr
85 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 22 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2046
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Byte cirkulationspump VVC Installationer Värme undercentral Upprepad: 15 år Planerad 29 000 kr
Byte elmangel Invändigt Tvättstuga Upprepad: 25 år Planerad 37 000 kr
Byte expansionskärl 400L Installationer Värme undercentral Upprepas: 30 år Planerad 12 000 kr
Byte styrventiler Installationer Värme undercentral Upprepad: 15 år Planerad 22 000 kr
Byte torkfläkt Invändigt Torkrum Upprepad: 25 år Planerad 12 000 kr
Byte torktumlare Proline T9E Invändigt Tvättstuga Upprepad: 15 år Planerad 61 000 kr
Byte tvättmaskin Proline HX 65 Invändigt Tvättstuga Upprepad: 15 år Planerad 86 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Styrelseförråd Upprepad: 5 år Planerad 2 000 kr
Dammbindning golv Invändigt Soprum Upprepad: 5 år Planerad 4 000 kr
Elstambyte Installationer El Upprepas: 50 år Planerad 957 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde Tak Garage- och Upprepad: 20 år Planerad 221 000 kr soprumsbyggnad
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde Tak Förråd radhus Upprepad: 20 år Planerad 88 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde Tak Cykelhus Upprepad: 20 år Planerad 81 000 kr
Målning tak Invändigt Wc Upprepad: 20 år Planerad 6 000 kr
Målning väggar Invändigt Tvättstuga Upprepad: 20 år Planerad 9 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Bastuavdelning Upprepad: 20 år Planerad 4 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Gemensamhetslokal Upprepad: 20 år Planerad 64 000 kr
Relining avloppsstammar Installationer Vatten och avlopp Enskild åtgärd Planerad 957 000 kr
2 653 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
2048
Åtgärd Kategori Läge Intervall Status
Total kostnad
Inkl. moms
Målning golv Invändigt Hobbyrum Upprepad: 10 år Planerad 18 000 kr
Målning trästaket Mark Generellt Upprepad: 8 år Planerad 10 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Hobbyrum Upprepas: 20 år Planerad 27 000 kr
Målning väggar och tak Invändigt Styrelseförråd Upprepas: 20 år Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Installationer Ventilation Upprepad: 3 år Planerad 31 000 kr generellt
91 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Åtgärder per kategori Denna del visar alla åtgärder uppdelat på fastighetens olika kategorier och lägen.
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 25 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Fasader
Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris
Total kostnad
Inkl. moms
Bostadshus
Byte balkongräcke 2035 40 74 m1 2 500 kr 365 000 kr
Byte tätningslister fönster och balkongdörrar 2019 16 1 omg 65 000 kr 93 000 kr
Målning framsida balkongplattor 2019 16 11 st 2 000 kr 32 000 kr
Målning puts 2035 16 2012 980 m2 300 kr 580 000 kr
Målning sockel 2019 10 60 m2 200 kr 17 000 kr
Målningsrenovering fönster och balkongdörrar 2019 8 1 omg 280 000 kr 403 000 kr
Putslagning sockel 2019 1 omg 15 000 kr 22 000 kr
Smörjning och justering fönster och balkongdörrar 2019 8 1 omg 20 000 kr 29 000 kr
Ställning för tak- och fasadåtgärder 2019 8 980 m2 200 kr 282 000 kr
Cykelhus
Byte trädörr 2029 30 1 st 10 000 kr 18 000 kr
Målning takfot och undertak 2026 8 25 m2 350 kr 14 000 kr
Målning trädörr 2020 1 st 2 000 kr 3 000 kr
Målning träpanel 2026 8 60 m2 300 kr 30 000 kr
Förråd radhus
Byte trädörr 2034 30 7 st 10 000 kr 135 000 kr
Målning trädörr 2026 7 st 2 000 kr 23 000 kr
Målning träpanel 2026 8 90 m2 300 kr 45 000 kr
Garage- och soprumsbyggnad
Byte garageportar 2026 30 12 st 15 000 kr 297 000 kr
Byte trädörrar 2020 30 2 st 10 000 kr 29 000 kr
Målning puts 2020 20 130 m2 300 kr 57 000 kr
Målning runda träfönster 2020 8 2 st 3 000 kr 9 000 kr
Installationer
Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris
Total kostnad
Inkl. moms
El
Byte belysning LED cykelrum 2021 20 4 st 2 000 kr 12 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 26 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Byte belysning LED elrum 2035 20 2 st 2 000 kr 8 000 kr
Byte belysning LED förråd 2035 20 5 st 2 000 kr 20 000 kr
Byte belysning LED hissmaskinrum 2035 20 1 st 2 000 kr 4 000 kr
Byte belysning LED hobbyrum 2035 20 5 st 2 000 kr 20 000 kr
Byte belysning LED källarförråd 2035 20 23 st 2 000 kr 91 000 kr
Byte belysning LED källargångar 2035 20 16 st 2 000 kr 63 000 kr
Byte belysning LED styrelseförråd 2035 20 2 st 2 000 kr 8 000 kr
Byte belysning LED torkrum 2035 20 1 st 2 000 kr 4 000 kr
Byte belysning LED trapphus 2021 20 28 st 2 000 kr 84 000 kr
Byte belysning LED tvättstuga 2035 20 3 st 2 000 kr 12 000 kr
Byte belysning LED undercentral 2035 20 3 st 2 000 kr 12 000 kr
Byte belysningspollare LED 2035 20 9 st 5 000 kr 89 000 kr
Byte belysning till LED bastuavdelning 2021 20 5 st 2 000 kr 15 000 kr
Byte belysning till LED cykelförråd 2021 20 1 st 2 000 kr 3 000 kr
Byte belysning till LED gemensamhetslokal 2021 20 16 st 2 000 kr 48 000 kr
Byte belysning till LED övernattningslägenhet 2021 20 2 st 2 000 kr 6 000 kr
Byte belysning till LED soprum 2021 20 2 st 2 000 kr 6 000 kr
Byte belysning till LED WC 2021 20 2 st 2 000 kr 6 000 kr
Byte fasadbelysning cykelförråd 2035 20 4 st 2 000 kr 16 000 kr
Byte fasadbelysning LED bostadshus 2035 20 16 st 2 000 kr 63 000 kr
Byte fasadbelysning LED nyare bostadshus 2035 20 3 st 2 000 kr 12 000 kr
Byte fasadbelysning till LED garage- och 2021 20 7 st 2 000 kr 21 000 kr soprumsbyggnad
Byte stolpbelysning LED 2035 20 8 st 3 000 kr 47 000 kr
Elstambyte 2046 50 1 omg 390 000 957 000 kr kr
Tele
Byte portkodlås inkl. taggfunktion sophus 2035 20 1 st 5 000 kr 10 000 kr
Byte porttelefon 2021 20 1 st 50 000 kr 75 000 kr
Värme generellt
Byte nålventiler golvvärme källarplan 2025 15 22 st 500 kr 18 000 kr
Byte nålventiler golvvärme lägenheter 2025 15 128 st 500 kr 104 000 kr
Energideklaration 2019 10 1 st 6 500 kr 9 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Injustering värme 2025 15 1 st 26 000 kr 42 000 kr
Värme undercentral
Byte cirkulationspump värme 2027 15 2012 1 st 25 000 kr 42 000 kr
Byte cirkulationspump VVC 2031 15 2016 1 st 12 000 kr 22 000 kr
Byte expansionskärl 400L 2046 30 2016 1 st 5 000 kr 12 000 kr
Byte styrventiler 2031 15 2016 2 st 4 500 kr 16 000 kr
Uppgradering modern styrning 2036 20 1 st 20 000 kr 40 000 kr
Vatten och avlopp
Byte dränkbar avloppspump i pumpgrop 2025 15 2 st 20 000 kr 65 000 kr
Relining avloppsstammar 2046 1 omg 390 000 957 000 kr kr
Ventilation generellt
Byte ventilationsaggregat lägenheter 2019 20 26 st 20 000 kr 748 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) 2021 3 1 st 12 000 kr 18 000 kr
Rensning ventilationskanaler 2019 10 1 omg 39 000 kr 56 000 kr
Invändigt
Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris
Total kostnad
Inkl. moms
Bastuavdelning
Byte bastuaggregat 2026 30 1 st 7 000 kr 12 000 kr
Byte duschblandare 2026 30 1 st 2 000 kr 3 000 kr
Byte panel och lavar bastu 2026 30 1 st 36 000 kr 59 000 kr
Byte tvättställ och blandare 2026 30 2 st 4 000 kr 13 000 kr
Byte WC-stol 2026 30 1 st 4 000 kr 7 000 kr
Målning väggar och tak 2026 20 6 m2 300 kr 3 000 kr
Cykelförråd
Dammbindning golv 2021 10 12 m2 100 kr 2 000 kr
Målning väggar och tak 2021 20 12 m2 300 kr 5 000 kr
Cykelrum
Dammbindning golv 2021 10 19 m2 100 kr 3 000 kr
Målning väggar och tak 2021 20 19 m2 300 kr 9 000 kr
Elrum
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Dammbindning golv 2021 10 8 m2 100 kr 1 000 kr
Målning väggar och tak 2021 20 8 m2 300 kr 4 000 kr
Förråd
Dammbindning golv 2021 10 37 m2 100 kr 6 000 kr
Målning golv 2021 10 5 m2 200 kr 1 000 kr
Målning väggar och tak 2032 20 37 m2 300 kr 21 000 kr
Gemensamhetslokal
Byte kök inkl vitvaror 2026 30 1 omg 125 000 kr 206 000 kr
Målning väggar och tak 2026 20 87 m2 300 kr 43 000 kr
Hissmaskinrum
Målning golv 2021 20 7 m2 200 kr 2 000 kr
Målning väggar och tak 2021 20 7 m2 300 kr 3 000 kr
Hobbyrum
Byte kökspentry 2025 30 1 st 30 000 kr 49 000 kr
Målning golv 2038 10 35 m2 200 kr 15 000 kr
Målning väggar och tak 2048 20 35 m2 300 kr 27 000 kr
Källarförråd/skyddsrum
Dammbindning golv 2021 10 26 m2 100 kr 4 000 kr
Målning väggar och tak 2032 20 26 m2 300 kr 15 000 kr
Källargångar
Dammbindning golv 2021 10 12 m2 100 kr 2 000 kr
Målning golv 2021 10 29 m2 200 kr 9 000 kr
Målning väggar och tak 2021 20 81 m2 300 kr 36 000 kr
Övernattningslägenhet
Målning väggar och tak 2030 20 12 m2 300 kr 6 000 kr
Slipning parkettgolv 2030 20 12 m2 450 kr 10 000 kr
Soprum
Dammbindning golv 2021 5 16 m2 100 kr 2 000 kr
Målning väggar 2021 20 16 m2 200 kr 5 000 kr
Styrelseförråd
Dammbindning golv 2021 5 8 m2 100 kr 1 000 kr
Målning väggar och tak 2048 20 8 m2 300 kr 6 000 kr
Torkrum
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 29 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Byte torkfläkt 2021 25 1 st 5 000 kr 7 000 kr
Målning väggar och tak 2021 20 10 m2 300 kr 4 000 kr
Trapphus
Byte akustikplattor tak 2021 30 60 m2 400 kr 36 000 kr
Målning trapphus 2021 20 4 pl 25 000 kr 150 000 kr
Slipning och polering terazzo trappsteg 2021 30 60 st 600 kr 54 000 kr
Slipning och polering terazzo våningsplan 2021 30 75 m2 500 kr 56 000 kr
Tvättstuga
Byte akustikplattor tak 2026 30 18 m2 400 kr 12 000 kr
Byte elmangel 2021 25 1996 1 st 15 000 kr 22 000 kr
Byte torkskåp 2034 25 2009 1 st 8 000 kr 15 000 kr
Byte torktumlare Proline T9E 2031 15 2016 1 st 25 000 kr 46 000 kr
Byte tvättmaskin Proline HX 65 2031 15 1 st 35 000 kr 64 000 kr
Byte utslagsback och tvågreppsblandare 2026 30 1 st 5 000 kr 8 000 kr
Målning väggar 2026 20 18 m2 200 kr 6 000 kr
Undercentral
Dammbindning golv 2021 10 24 m2 100 kr 4 000 kr
Målning väggar 2021 20 24 m2 200 kr 7 000 kr
Wc
Byte tvättställ och blandare 2026 30 1 st 4 000 kr 7 000 kr
Byte WC-stol 2026 30 1 st 4 000 kr 7 000 kr
Målning tak 2026 20 1 omg 2 500 kr 4 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 30 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Mark
Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris
Total kostnad
Inkl. moms
Generellt
Beskärning träd 2020 5 1 omg 20 000 kr 29 000 kr
Byte belysningsstolpe 2036 30 8 st 5 000 kr 81 000 kr
Byte betongkantstöd 2020 30 35 m1 350 kr 18 000 kr
Byte betongplattor 2020 30 460 m2 900 kr 607 000 kr
Byte papperskorgar 2020 20 2 st 2 000 kr 6 000 kr
Byte rötskadat trä bänk 2020 1 omg 3 000 kr 4 000 kr
Byte skyltar 2020 30 2 st 2 000 kr 6 000 kr
Justering kullerstenar 2020 30 1 omg 15 000 kr 22 000 kr
Linjemålning p-platser 2020 15 11 st 450 kr 7 000 kr
Målning bänkar 2020 8 4 st 2 000 kr 12 000 kr
Målning trästaket 2024 8 25 m1 150 kr 6 000 kr
Omläggning asfalt 2020 30 400 m2 350 kr 205 000 kr
Slamsugning brunnar 2020 5 8 st 400 kr 5 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Tak
Namn År Intervall Föreg. år Mängd Enhet Styckpris
Total kostnad
Inkl. moms
Cykelhus
Byte stuprör och hängrännor 2026 30 31 m1 500 kr 26 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde 2026 20 55 m2 600 kr 54 000 kr
Tvättning bandtäckt plåttak 2020 10 55 m2 100 kr 8 000 kr
Förråd radhus
Byte stuprör och hängrännor 2026 30 78 m1 500 kr 64 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde 2026 20 60 m2 600 kr 59 000 kr
Garage- och soprumsbyggnad
Byte stuprör och hängrännor 2026 30 50 m1 500 kr 41 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde 2026 20 150 m2 600 kr 149 000 kr
Montering lövrensare stuprör 2020 5 st 500 kr 4 000 kr
Tvättning bandtäckt plåttak 2020 10 150 m2 100 kr 22 000 kr
Generellt
Byte takfönster flerbostadshus 2026 30 6 st 12 000 kr 119 000 kr
Byte taksäkerhetsutrustning 2036 40 1 omg 200 000 kr 403 000 kr
Målning bandtäckt plåttak med Noxyde 2035 20 750 m2 600 kr 888 000 kr
Målning plåtdetaljer radhus 2026 8 1 omg 60 000 kr 99 000 kr
Omläggning takpannor inkl läkt och papp 2035 40 350 m2 1 300 kr 898 000 kr
Säkerhetsbesiktning taksäkerhet 2019 5 1 st 15 000 kr 22 000 kr
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 32 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Ekonomisk Analys Denna del presenterar användbara analyser och nyckeltal.
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33 / 34 Läs mer på www.planima.se

UNDERHÅLLSPLAN
Bofinken 16
Underhållskostnad per år
636 448 kr
Underhållskostnad BOA per år
250 kr / m2
Underhållskostnad LOA per år
– Underhållskostnad baserat på status
Underhållskostnad baserat på kategorier
Eftersatt: 17.4 %
Tak: 19.5 %
Mark: 7.0 % Invändigt: 9.6 %
Fasader: 31.5 %
Planerad: 82.6 % Planerad Eftersatt
Installationer: 32.4 %
Fasader Installationer Invändigt Mark Tak
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Sida 34 / 34 Läs mer på www.planima.se

Välmående fastigheter, idag och imorgon
Fastigheter är mer än byggnader. De är människors hem, arbets- platser och investeringar. De är avgörande för samhällsfunkt- ioner som skola, sjukvård och räddningstjänst.
Fastigheterna som finns idag ska fungera såväl för oss här och nu, som för många framtida generationer. Det handlar både om att fastigheterna ska klara anpassning i ett föränderligt samhälle, och att påverka utvecklingen positivt med så liten inverkan på miljö och klimat som möjligt. Därför sprider vi kunskap och hjäl- per till att hållbart ta hand om och utveckla fastigheter.
Vi utmanar och utvecklar oss själva, varandra och branschen att tänka nytt och bättre. ”Vi gör som vi alltid har gjort”, är det ingen som någonsin sagt på Sustend. Våra innovativa metoder och tjänster effektiviserar, förenklar och gör det roligare att bygga, äga och utveckla fastigheter.