Parkering

Information om Garage/Parkeringsplatser

Garageplatser

Föreningen har 12st garage platser på området som hyrs ut till medlemmar.

Kösystem tillämpas för garageplatser. Anmälan till kö kan göras via styrelsen.

Parkeringsplatser

Föreningen har 11st parkeringsrutor på området som hyrs ut till medlemmar.

Kösystem tillämpas för parkeringsplatser. Anmälan till kö kan göras via styrelsen.

Generellt

Föreningen har 1 gästparkering som ska bokas på appen Boka tvättid via den person man besöker. Gästparkeringen är första plats till höger precis efter grinden, den kostar 5 kr i timmen. Om den är upptagen hänvisas till Valborgsgatan eller Järnvägsgatan.

All parkering på Brf. Bofinkens område, förutom på förhyrda platser, är förbjudet. Ingången till gården är en räddningsväg. Räddningsvägen  får ej blockeras och skall hållas fri från fordon alltid.

Policy

När en garageplats eller parkeringsplats blir ledig, erbjuds platsen till den medlem som står först i kön.

Medlemmar som redan har ett garageplats eller en parkeringsplats får ej stå i kö för fler platser/garage om de inte är beredda att säga upp den plats de har när de blir erbjuden den plats de har stått i kö för. Föreningen vill dock ej har garage/P-platser som står lediga av ekonomiska skäl, därför kan garage/P-plats överlåtas till medlem som redan har garage/P-plats om en plats blir ledig och kö saknas.

Endast föreningens medlemmar får stå i kö till garage/P-platser. Ny inflyttade kan ej anmäla sig till kö före inflyttnings dagen.

Garage/P-platser är ej överlåtningsbar till andra medlemmar.

Garage/P-platser kan ej överlåtas till köpare vid försäljning av lägenhet. Den nya medlem kan anmäla sig till kölistan vid övertagandet