Energideklaration 2019

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader gäller föreningen kommer det under 2019 tas fram en energideklaration som gäller i 10 år. Förhoppningen är att konkreta åtgärdsförslag som kommer med energideklarationen även kan minska vår förbrukning.