Informationsbrev Januari 2024

Info till medlemmar i BRF Bofinken, januari 2024
God fortsättning på det nya året. Vilken vinter vi har fått! Som alla vet är den skånska vintern
oberäknelig, ena dagen strålande väder utan snö och nästa dag ishalt. Vi i styrelsen försöker att hinna
ut med saltet så fort det går på morgonen, men det får gärna vara fler som hjälper till med den
uppgiften om ni orkar. Vi har ett avtal, men de hinner inte alltid komma hit så tidigt på morgonen och
salt har en tendens att blåsa bort.
När det gäller värmen så styrs den av en termostat som läser av vädret. Det är inte alltid termostaten
hänger med när vädret svänger, därför kan det kännas lite kallt vissa dagar. Men vi ska också hålla i
minnet att 18-20 grader är vad som räknas som rekommenderad inomhusvärme. Men som sagt det är
skillnad på villaägare och de som bor i flerfamiljshus samt äldre personer som har en tendens att röra
sig alldeles för lite och därmed påverkar det blodcirkulationen. Man fryser. Så upp och gör rörelser och
tag varmare kläder på er. Det är vinter!
Parkeringsavgiften kommer att höjas från den 1 april med 200 kr för parkering/uteplatser och garage.
Vi i styrelsen håller på med att ta fram ett kontrakt för hyra av garage och parkeringsplats utomhus.
Detta för att få ordning och reda på systemet. De som har el/hybridbilar och som har laddat el i
föreningen kommer att debiteras retroaktivt med en schablonkostnad. I de fall där dom som har taggs
blir det individuell mätning även fortsättningsvis.
Gästparkeringen måste bokas via appen ”Boka tvättid”. Tyvärr är det några av våra gäster som kommer
på besök hos oss och som inte respekterar detta. När då ordentliga medlemmar bokar och betalar för
att stå på gästparkeringen blir hindrade att göra detta på grund av andra som inte respekterar
ordningen, då skapar det irritation och vi tvingas vidta åtgärder i de fall då vi upptäcker missbruk.
Bokning av samlingsrum, övernattning och bastu måste också skötas. Nycklarna måste återlämnas så
fort man har avslutat sin period så att nästa kan få tillgång till lokalerna. I vissa fall har vi upptäckt att
nycklarna är på vift, vilket inte är bra. Dessutom måste man städa och göra fint efter sig för allas
trevnad.
Kollektiv renoveringsdag: Vi har fått ett förslag från en av våra medlemmar att införa en gemensam
dag då vi alla som orkar och kan, hjälps åt med att fixa till på gården, husen och köra skit till deponi.
Staketet ut mot Kalkbrottsgatan och staket på gården behövs målas, vilket vi enkelt kan göra själva om
vi hjälps åt. När vi närmar oss våren kommer vi ut med ett datum då vi hoppas att så många som
möjligt ställer upp. Detta är för vår egen skull!
Avgiften kommer att höjas så fort budget är fastställd från Bredablick (vår förvaltare). Hur mycket vet
vi inte i dagsläget. Men förväntas att bli minst 5 procent.
Styrelsen