INFO TILL MEDLEMMAR I BRF BOFINKEN, SEPTEMBER 2023

Först och främst vill den nya styrelsen; Bertil, Stig och Kim, tacka för förtroendet och att det var så många av våra medlemmar som närvarade på årsstämman (80%). Det är väldigt högt, vilket också visar på engagemanget för vår bostadsrättsförening. Det är vi tillsammans som skapar trivsel och gemenskap.

Snart landar nya avier i våra brevlådor med 5 procent avgiftshöjning för boendet och avgift för parkering/garage för perioden 1 mars-30 juni 2023.
Det tillkommer även avgift för bredband under perioden 1 juli-30 september som föreningens ny/gamla ekonomiska förvaltare Bredablick inte fick med i tidigare aviutskick. Som alla vet har Bredablick återfått förtroendet att förvalta BRF Bofinkens ekonomi.

Gemensamt elavtal – Bredablick håller nu på med att samla in medlemmarnas elförbrukning från 1 april 2023 och framåt. Hitintills har ingen medlem betalt elförbrukning sedan dess. Den kostnaden har föreningen stått för så att vi alla kunnat få tillgång till el.

Förutsättningen för ett gemensamt elavtal är att föreningen blir momspliktig. Detta måste registreras, något den nya styrelsen är igång med att göra. Bredablick inväntar tillstånd från myndigheterna. Styrelsen jobbar med flera modeller angående själva elavtalet. Mer om detta informeras senare.

Elkostnaderna för perioden 1 april – 31 december 2023 kommer att debiteras på de avier som ska betalas första kvartalet 2024 och kommer att delas in i tre avier. Den lösningen är inte optimal men det är den lösningen som är möjlig enligt vår ekonomiska förvaltare Bredablick. Så fortsätt med att lägg undan pengar för denna kostnad!

Och varför blev det så här? En orsak är att vår tidigare förvaltare Allabrf har inte utfört sitt uppdrag överhuvudtaget, vilket gjorde att föreningen hamnade i en besvärlig situation. En annan orsak är att vår Jonas, som höll i elavtalen, blev sjuk och nu inte är hos oss mera, tyvärr. Sist men inte minst blir föreningen tyvärr tvungen till ännu en avgiftshöjning på 5% som kommer att gälla från den 1 januari 2024. Orsaken är ökade räntekostnader, vilket drabbar alla Brf. Med nuvarande ränteläge kommer föreningens räntekostnader öka med ungefär 500.000 kr nästa år (2024).

Vi i styrelsen kommer att sänka avgiften igen när och om räntan sjunker igen. Täcker inte den samlade avgiftshöjningen som vi nu gör, försöker vi att förhandla om en amorteringspaus med våra banker. Det borde inte vara något problem!

Om det finns några frågor kring allt detta så ställ dom gärna till Stig Orry Bendtzen, ekonomisk ansvarig i styrelsen. Gå gärna in på https://www.bofinken.info där ni kan läsa mer om Brf Bofinken. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Mvh styrelsen