Förteckning över leverantörer samt kontaktinformation

Med hjälp av dessa sidor kan föreningens medlemmar beställa hjälp med reparationer och underhåll i sin lägenhet av hantverkare som föreningen förordar.

Förenings medlemmar kan även själva beställa hjälp med akuta åtgärder som t.ex. stopp i avlopp mm.

Godkända leverantörer

Upplysning

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för kostnader för underhåll och reparationer i sin bostad i enlighet med föreningens stadgar samt föreningens ordningsregler