Våra godkända leverantörer

Nedan finns uppgifter för service företag som Föreningen har avtal med. Vid beställning av tjänster som föreningen ska betala skall styrelsen alltid samrådas.

Avlopp

Söderlindhs AB

Basaltg. 1
254 68 Helsningborg

Tel: 042 20 70 59 (Dygnetrunt)

Söderlindhs hemsida

Värme och ventillation

ACE Energi & Klimat AB

Lund

Traktorvägen 12

SE-226 60  LUND

Office:      +46(0)46 – 160 190

Fax:          +46(0)46 – 160 199

Mobile     +46(0)76 – 802 86 41

E-mail:     anders.persson2@aceenergi.se

Web:        www.aceenergi.se

Yttremiljö och trappstädning

Rexagon

Kontaktperson: Dan Mårtensson
Tel:0738 15 54 99

OBS! På plats måndagar – onsdagar – fredagar

 

Snöröjning

 

TÄTA TAK ENTREPRENAD AB, Malmö

Dammfrivägen 61, 217 63  Malmö

Tel: 020-21 05 35

Fax: 042-21 03 35

E-post: malmo@tatatak.se