Hoistoriska bilder från Limhamn på hemsida:
http://www.kvalevaag.eu/?page_id=606